Mészáros és Mészáros Zrt.

Our projects

In the course of the operation of our company we have had hundreds of completed projects.

Our employees are currently working on a number of developments across the country.

Ongoing projects

Our current projects are below.

Sewage drainage and treatment development in Northern Hungary 15. (ÉMO 15)

Project: Design and implementation of the wastewater treatment plant and sewerage network in the agglomeration of Tarnaméra according to the FIDIC YELLOW Book

Short description of the project: Construction of the sewerage network of Tarnaméra, Boconád and Nagyfüged municipal areas, as well as treatment of the collected wastewater at the planned common wastewater treatment plant. Full or partial structural and civil engineering work.

Affected municipal areas: Boconád, Nagyfüged, Tarnaméra

Tiszavasvári, volt Alkaloida hulladéklezáró kármentesítés I. ütem.

Project: Tiszavasvári, volt Alkaloida hulladéklezáró kármentesítés I. ütem.

Short description of the project::A tervezési munkálatok után egy résfal került kiépítésre a volt Alkaloida hulladéklerakója köré, mintegy 2,1 km hosszan, átlagosan 30 m mélyen és 60 cm vastagságban. Ez az úgynevezett passzív védelmi rendszer, mely biztonságosan elhatárolja a teljes hulladéklerakót a külső területektől és gondoskodik a szennyező anyagok tovább terjedésének megakadályozásáról. A projekt ezen része megvalósult és nem enged több szennyező anyagot a külső területekre kijutni a hulladéklerakó területéről. A passzív rendszer megépítését követi az aktív kármentesítési rendszer kiépítése és az előzetes tervek frissítése. Ebben a feladatban egy víztisztító létesítmény kerül megépítésre. Ez a rendszer gondoskodik majd a próbaüzem és a tényleges üzemeltetés során a külső területekről kinyert szennyezett talajvíz tisztításáról. Továbbá az aktív rendszer felel a külső területekről kinyert és tisztított víz visszajuttatásáról és elnyeltetéséről a külső területeken, a már szennyeződés mentes víz formájában. A próbaüzem során – mely 12 hónapot vesz igénybe – a kiépített aktív rendszer tesztelése fog történni, ahol a mennyiségi és minőségi tapasztalatokból, illetve eredményekből levont következtetések után kerül finomhangolásra a mű. A projekt befejező szakaszában a tényleges üzemeltetése fog történni az aktív rendszernek, tervezetten 6 hónapig. A cél egy tisztább és biztonságosabb terület kialakítása a jövő nemzedékeinek számára.

Interim Spent Fuel Storage Facility (ISFSF) - Phase III. Section 3 construction

Project: Interim Spent Fuel Storage Facility (ISFSF) - Phase III. Section 3 construction

Short description of the project::

ISFS III/3. is a four-compartment storage module with ventilation chimneys and a loading hall. The task of the storage facility is the temporary storage of spent fuel assemblies from the reactors of the Paks Nuclear Power Plant. The module currently under construction will be able to receive 2812 assemblies. The ISFSF will be a 986 sqm, 28-metre-high building with groundwater insulation and, at some points, 1.8 metres thick enclosure walls that meet the requirements of radiological shielding. The facility will contain approximately 1,000 tons of rebar and 5,000 m3 of concrete. The building is suitable for absorbing seismic loads, a radiation monitoring system will be installed in it and the possibility for IAEA (International Atomic Energy Agency) continuous monitoring will be provided.

Páty és az M1 autópálya csomópont közötti összekötő út építése

Project: Páty és az M1 autópálya csomópont közötti összekötő út építése

Short description of the project:: A projekt két ütemből áll: az első ütem az M1 autópályát és a 81106 jelű Torbágyi utat köti össze 1,14 km hosszan, második ütemben az 1,4 km hosszú Páty nyugati elkerülő útszakasz valósul meg. 4 db új körforgalmú csomópont épül, közműkivilágítások és útcsatlakozások készülnek, megtörténik a Füzes patak meglévő hidjának felújítása, a Rákóczi út kopóréteg cseréje, valamint 780m zajárnyékoló fal is létesül.

Érintett települések: Páty-a település elérése eddig csak jelentős kerülővel Biatorbágyon vagy Zsámbékon keresztül történhetett az M1 autópályáról.

Completed projects:

Our completed projects are below.

„Zsámbéki-medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17)”

Project: „Vállalkozási szerződés keretében a „Zsámbéki-medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17)” elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2019-00150azonosítószámú projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” Zsámbéki-medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO17)

Short description of the project::

A projekt keretében kiépítendő zsámbéki központi szennyvíztisztító telep fogadja és kezeli Zsámbék, Tök, Perbál, Budajenő és Telki települések kommunális szennyvizeit. a beruházás szennyvízelvezetési munkarésze az érintett települések meglévő, üzemelő szennyvízcsatorna hálózati és a tervezett központi tisztítótelep között kiépítendő térségi szennyvízelvezetési rendszer, azaz új települési végátemelők, szennyvíz távvezetékek és a hozzájuk tartozó központi üzemirányítási rendszer létesítményeinek megvalósítását foglalja magába.

Érintett települések: Telki, Budajenő, Perbál, Tök, Zsámbék

 

„Komárom város ivóvízellátásának bővítése – parti szűrésű fúrt kutak felújítása”

Project: Vállalkozási szerződés a „Komárom város ivóvízellátásának bővítése – parti szűrésű fúrt kutak felújítása” elnevezésű projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”

Short description of the project: Komárom, Szent Pál szigeten lévő partiszűrésű 12 darab kút felújítása, kapacitás bővítése.

„Komárom város szennyvízelvezetésének és -tisztításának fejlesztése”

Project: „Vállalkozási szerződés a „Komárom város szennyvízelvezetésének és -tisztításának fejlesztése” elnevezésű projekt, KEHOP 2.2.2-15-2019-00145 valamint hazai és saját forrás terhére megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”

Short description of the project::

Komárom szennyvíztisztító telep bővítése 4.000 m3/d kapacitással, valamit 8.000 m3/d kapacitású membrántechnológia kiépítése. Nyomott szennyvízcsatorna építés ~ 12,2 km hosszban az ipari park és a szennyvíztisztító telep között a hozzá tartozó ipari parki új szennyvízátemelő megépítésével.

Újszálláspuszta településrész szennyvíz elvezető csatornahálózat kiépítése, hozzá tartozó átemelőakna megépítése.

 

Gyöngyös város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztési és a szennyvíztisztító telep korszerűsítési feladati

Project: „Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2.-15-2016-00091 azonosítószámú projekt keretében, Gyöngyös város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztési és a szennyvíztisztító telep korszerűsítési feladatinak ellátására vonatkozóan, FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”

Short description of the project: Jelen projekt a meglévő városi szennyvíztisztító telep vízvonalát, iszap- és gázkezelését egyaránt érinti. A fejlesztés egyrészt a rossz hatásfokú, a kor technikai színvonalának nem megfelelő berendezések új, hatékonyabb berendezésekre cserélését, másrészt a telep kapacitásainak jobb kihasználását, ilyen módon a kapacitás növelését, és ezzel egyidejűleg az energetikai és gazdasági hatékonyság javítását célozza. A projekt hatására a telep képes lesz a telephelyen belül képződő iszapokkal megegyező mennyiségű idegen telepi (ill. csatornahálózati) iszapok fogadására, kezelésére, ill. az ennek során képződő biogáz kogenerációs hasznosítására. A külső iszapok beszállítása, kezelése a telep iszap- és gázvonalán túl az iszapkezelésből származó csurgalékvizek visszaterhelése miatt a vízvonalat is érinti.

„Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Karcag város, valamint a Tisza tó térségében”

Project: Vállalkozási szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Karcag város, valamint a Tisza tó térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00023 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

Short description of the project:: A projektet a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás és Karcag Városi Önkormányzatának megbízásából a Mészáros és Mészáros Zrt. valósította meg. A projekt keretében Karcagon hulladékfeldolgozó technológia, hulladékválogató csarnok, bálatároló szín, beton út- és térburkolat, irodaépület, mérlegház, mobil gázfáklyázó berendezés, tűzivíz medence, telepi közművek; Tiszafüred esetében hulladékválogató csarnoképület, hulladékfeldolgozó technológia, szociális épület, beton útburkolat, tűzivíz medence, telepi közművek valósultak meg.

Érintett települések: Karcag, Tiszafüred

„Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer” elnevezésű KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002 azonosítószámú projekt

Project: „Vállalkozási szerződés keretében a „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer” elnevezésű KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” rövidebb néven: „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer területén”

Short description of the project: A projektet a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Tárulást alkotó 143 Önkormányzat megbízásából a KDV 2018 Konzorcium konzorciumvezetőjeként a Mészáros és Mészáros Kft. a WHB Kft.-vel közösen valósította meg. Adony és Székesfehérvár projekthelyszíneken hulladékkezelő központok, nyolc további helyszínen lakossági hulladékudvarok létesültek. A szelektív válogató-és előkezelő, valamint mechanikai-biológiai kezelő technológiát rejtő csarnokok mellett szociális épületek, kiszolgáló infrastrukturális létesítmények, valamint út- és térburkolatok épültek.

Érintett települések: Adony és Székesfehérvár (hulladékkezelő központok létesítése) Budakeszi, Dunaföldvár, Dunaújváros, Gárdony, Mór, Oroszlány, Polgárdi, Székesfehérvár (hulladékudvarok létesítése)

Water level rehabilitation of the Moson-Danube estuary

Project: KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 project entitled “Water level rehabilitation of the Moson-Danube estuary”

Short description of the project:The first task is to restore the fallen low and medium water levels of the Moson-Danube as a result of the falling of the Danube water level, and to restore the estuary water level appropriate to the supporting effect of the Danube. The restoration of low and medium water levels will make it possible to rehabilitate wetland habitat, ensure shipping, improve the cityscape of Győr, “Rehabilitate the regional water management of the Moson-Danube and Lajta rivers” and “Further develop the water replenishment system for ecological purposes in Szigetköz, on the rehabilitated side and in the floodplain”. With the construction of the structure in the estuary as part of the project, which also functions as a flood gate, the flood control safety in the area affected by the water level rehabilitation will be improved. As an additional result of the investment, the Győr-Gönyű National Public Port will become a port with a basin.

Sewage drainage and treatment development in Northern and Central Transdanubia

Project: Sewage drainage and treatment development in Northern and Central Transdanubia 

Short description of the project: Sewage network construction in Almásfüzitő, Dunaalmás and Neszmély municipal areas, technical inspection activities.

Sewage drainage and treatment development in Northern Hungary 10. (ÉMO 10)

Project: Design and implementation of the development of the sewerage network to be implemented in Ózd according to the FIDIC YELLOW Book

Short description of the project: Supplying the outer parts of the city of Ózd with sewerage

Affected municipal areas: Ózd

Drinking water quality improvement programme in Northern Hungary 1. (ÉMO 1)

Project: Design and implementation of a drinking water quality improvement programme to be implemented in Farmos, Gönc, Ráckeve, Tápiószele municipal areas according to the FIDIC Yellow Book

Short description of the project: Farmos, Ráckeve, Tápiószele: installation of water treatment equipment, network washing. Gönc: it is necessary to build new water pipelines (filling, consumption, overflow and drainage pipes, as well as a ring pipeline at several points in the water network).

Affected municipal areas: Farmos, Gönc, Ráckeve, Tápiószele.

Ercsi junction - Pusztaszabolcs line section - modernisation of the railway track and related facilities

Project: Modernisation of the railway track and related facilities of the Százhalombatta - Ercsi junction and the Ercsi junction - Pusztaszabolcs line sections, pole erection tasks necessary for the construction of the overhead power line network.

Short description of the project: The modernisation of the Százhalombatta - Pusztaszabolcs line section consists of two project parts: Modernisation of the railway track and related facilities of the Százhalombatta (in) - Ercsi junction (in) line section and the modernisation of the railway track and related facilities of the Ercsi junction (out) - Pusztaszabolcs (in) railway line section.

Road connection works on the Hungarian side of the Danube bridge between Komárom-Komárno

Project: Road connection works on the Hungarian side of the Danube bridge between Komárom-Komárno

Short description of the project:: The road section on the bridge between Komárom and Komárno connects main road No. 1 on the Hungarian side with main road No. 63 in Slovakia. Construction of a 600-metre, single (steel) pylon, cable-stayed Danube bridge..

Restoration of the stability and protective capability of the state flood control works

Project: Restoration of the stability and protective capacity of state flood control works as determined as a result of the autumn 2013 review.

Short description of the project: The aim of the project is to restore the protective capability on the basis of what has been experienced on the main flood control defence lines, during the 2013 reviews, and on the occasions of the floods of recent years. As a result of the project, the flood control defence lines will be strengthened in the Lower Tisza Region Water Directorate, the Transtisza Water Directorate, the Körös Region Water Directorate and the Central Tisza Region Water Directorate.

Infrastructural development of the Győr-Gönyű National Public Port

Project: Further infrastructural development of the Győr-Gönyű National Public Port, preparation of the construction drawings necessary for the implementation and execution of the construction works.

Short description of the project: Within the framework of the project, 5 vertical river wall berths were built, of which H4 was developed as a ship service station (as a green terminal), and the infrastructural supply (road, railway, utilities, green terminal) of the underlying areas was also provided.

Preparation, licensing of the construction drawings of the Hódmezővásárhely bypass section of main road No. 47 and its related facilities, execution of the works

Project: Execution of the works of the Hódmezővásárhely bypass section of main road No. 47.

Short description of the project: Preparation, licensing of the construction drawings of the Hódmezővásárhely bypass section of main road No. 47 and its related facilities, execution of the works

Carrying out the Engineering and Technical Supervision works of the Sewage Drainage and Wastewater Treatment Project of the Tápió Region

Project: Sewage Drainage and Wastewater Treatment Project of the Tápió Region 

Short description of the project: municipal areas involved in the development: The administrative areas of Nagykáta, Szentlőrinckáta, Jászfelsőszentgyörgy, Szentmártonkáta Tóalmás municipal areas.

Construction of flood control defence lines to the standard flood level, reduction of the load of the defence lines on the Upper Tisza, above the Tivadar bridge

Project: KEHOP-1.4.0-15-2015-00006 project entitled “Construction of flood control defence lines to the standard flood level, reduction of the load of the defence lines on the Upper Tisza, above the Tivadar bridge”

Short description of the project: Joint bidders of the project: KE-VÍZ 21 Zrt., KÖTIVIÉP’B Kft., Betonútépítő Zrt., Mészáros és Mészáros Kft.

Work of Mészáros és Mészáros Kft.:
Tisza left bank embankment development
between the 143 + 258 - 149 + 500 tkm sections
Reconstruction of the estuary sluice gate of the Palád-Csécsei main canal
Modernisation of the Tiszabecs dam site and protection centre
Reconstruction works of Milota upper shore protection
CATV and optical local area network

Békés County drinking water quality improvement programme

Project: Békés County drinking water improvement programme_KEOP-1.30_09-11-2012-0009

Short description of the project: The project was awarded to the consortium of Duna Aszfalt Kft., Mészáros és Mészáros Kft., BékésDrén Kft. from the contracting authority of Békés County Local Governments Association for Drinking Water Quality Improvement. As a result of the development, 66 municipal areas and about 300,000 inhabitants were provided with healthy drinking water in accordance with the directives of the European Community. During the development works, two regional water supply systems, the ones in Orosháza and Central Békés, were connected by a common control technology. During the implementation of the development, new mains, networks, water extraction sites and wells were built, which required the laying of 316 kilometres of transmission lines. In addition, 85 kilometres of drinking water pipes, 597 washing shafts, 604 fire hydrants were installed and 8327 domestic connections were replaced.