Mészáros és Mészáros Zrt.

Projektjeink

Cégünk működésének ideje alatt több száz befejezett projektet tudhat maga mögött.

Jelenleg is számos beruházáson dolgoznak munkatársaink országszerte.

Futó projektjeink

Jelenleg is futó projektjeink az alábbiakban tekinthetőek meg.

Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 15. (ÉMO 15)

Projekt: Tarnaméra központú agglomerációban szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztésének FIDIC SÁRGA Könyv szerinti tervezése és kivitelezése

Projekt rövid leírása: Tarnaméra, Boconád és Nagyfüged települések csatornahálózatának kiépítése, valamint az összegyűjtött szennyvíz tisztítása a tervezett közös szennyvíztisztító telepen. Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka.

Érintett települések: Boconád, Nagyfüged, Tarnaméra

Tiszavasvári, volt Alkaloida hulladéklezáró kármentesítés I. ütem.

Projekt: Tiszavasvári, volt Alkaloida hulladéklezáró kármentesítés I. ütem.

Projekt rövid leírása:A tervezési munkálatok után egy résfal került kiépítésre a volt Alkaloida hulladéklerakója köré, mintegy 2,1 km hosszan, átlagosan 30 m mélyen és 60 cm vastagságban. Ez az úgynevezett passzív védelmi rendszer, mely biztonságosan elhatárolja a teljes hulladéklerakót a külső területektől és gondoskodik a szennyező anyagok tovább terjedésének megakadályozásáról. A projekt ezen része megvalósult és nem enged több szennyező anyagot a külső területekre kijutni a hulladéklerakó területéről. A passzív rendszer megépítését követi az aktív kármentesítési rendszer kiépítése és az előzetes tervek frissítése. Ebben a feladatban egy víztisztító létesítmény kerül megépítésre. Ez a rendszer gondoskodik majd a próbaüzem és a tényleges üzemeltetés során a külső területekről kinyert szennyezett talajvíz tisztításáról. Továbbá az aktív rendszer felel a külső területekről kinyert és tisztított víz visszajuttatásáról és elnyeltetéséről a külső területeken, a már szennyeződés mentes víz formájában. A próbaüzem során – mely 12 hónapot vesz igénybe – a kiépített aktív rendszer tesztelése fog történni, ahol a mennyiségi és minőségi tapasztalatokból, illetve eredményekből levont következtetések után kerül finomhangolásra a mű. A projekt befejező szakaszában a tényleges üzemeltetése fog történni az aktív rendszernek, tervezetten 6 hónapig. A cél egy tisztább és biztonságosabb terület kialakítása a jövő nemzedékeinek számára.

Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) III. ütem 3. fázis építése

Projekt: Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) III. ütem 3. fázis építése

Projekt rövid leírása:

A KKÁT III/3. egy négykamrás tárolómodul szellőzőkürtőkkel és betöltő csarnokkal. A tároló létesítmény feladata a Paksi Atomerőmű reaktoraiból származó kiégett fűtőelem kazetták átmeneti tárolása.  A jelenleg épülő modul 2812 db kazetta fogadására lesz alkalmas. A KKÁT egy 986 négyzetméteres, talajvízszigeteléssel ellátott, helyenként 1,8 méter vastag radiológiai árnyékolás követelményeinek megfelelő határoló falakkal ellátott 28 méter magas épület lesz. A létesítmény mintegy 1.000 tonna betonacélt és 5.000 m3 betont fog tartalmazni. Az épület alkalmas a szeizmikus igénybevételek felvételére, kiépítésre kerül benne a sugárzás ellenőrző rendszer, valamint a NAÜ (Nemzetközi Atomenergia Ügynökség) folyamatos megfigyelési lehetősége.

Páty és az M1 autópálya csomópont közötti összekötő út építése

Projekt: Páty és az M1 autópálya csomópont közötti összekötő út építése

Projekt rövid leírása: A projekt két ütemből áll: az első ütem az M1 autópályát és a 81106 jelű Torbágyi utat köti össze 1,14 km hosszan, második ütemben az 1,4 km hosszú Páty nyugati elkerülő útszakasz valósul meg. 4 db új körforgalmú csomópont épül, közműkivilágítások és útcsatlakozások készülnek, megtörténik a Füzes patak meglévő hidjának felújítása, a Rákóczi út kopóréteg cseréje, valamint 780m zajárnyékoló fal is létesül.

Érintett települések: Páty-a település elérése eddig csak jelentős kerülővel Biatorbágyon vagy Zsámbékon keresztül történhetett az M1 autópályáról.

Befejezett Projektjeink:

Befejezett projektjeink az alábbiakban tekinthetők meg.

„Zsámbéki-medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17)”

Projekt: „Vállalkozási szerződés keretében a „Zsámbéki-medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17)” elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2019-00150azonosítószámú projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” Zsámbéki-medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO17)

Projekt rövid leírása:

A projekt keretében kiépítendő zsámbéki központi szennyvíztisztító telep fogadja és kezeli Zsámbék, Tök, Perbál, Budajenő és Telki települések kommunális szennyvizeit. a beruházás szennyvízelvezetési munkarésze az érintett települések meglévő, üzemelő szennyvízcsatorna hálózati és a tervezett központi tisztítótelep között kiépítendő térségi szennyvízelvezetési rendszer, azaz új települési végátemelők, szennyvíz távvezetékek és a hozzájuk tartozó központi üzemirányítási rendszer létesítményeinek megvalósítását foglalja magába.

Érintett települések: Telki, Budajenő, Perbál, Tök, Zsámbék

 

„Komárom város ivóvízellátásának bővítése – parti szűrésű fúrt kutak felújítása”

Projekt: Vállalkozási szerződés a „Komárom város ivóvízellátásának bővítése – parti szűrésű fúrt kutak felújítása” elnevezésű projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”

Projekt rövid leírása: Komárom, Szent Pál szigeten lévő partiszűrésű 12 darab kút felújítása, kapacitás bővítése.

„Komárom város szennyvízelvezetésének és -tisztításának fejlesztése”

Projekt: „Vállalkozási szerződés a „Komárom város szennyvízelvezetésének és -tisztításának fejlesztése” elnevezésű projekt, KEHOP 2.2.2-15-2019-00145 valamint hazai és saját forrás terhére megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”

Projekt rövid leírása:

Komárom szennyvíztisztító telep bővítése 4.000 m3/d kapacitással, valamit 8.000 m3/d kapacitású membrántechnológia kiépítése. Nyomott szennyvízcsatorna építés ~ 12,2 km hosszban az ipari park és a szennyvíztisztító telep között a hozzá tartozó ipari parki új szennyvízátemelő megépítésével.

Újszálláspuszta településrész szennyvíz elvezető csatornahálózat kiépítése, hozzá tartozó átemelőakna megépítése.

 

Gyöngyös város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztési és a szennyvíztisztító telep korszerűsítési feladati

Projekt: „Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2.-15-2016-00091 azonosítószámú projekt keretében, Gyöngyös város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztési és a szennyvíztisztító telep korszerűsítési feladatinak ellátására vonatkozóan, FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”

Projekt rövid leírása: Jelen projekt a meglévő városi szennyvíztisztító telep vízvonalát, iszap- és gázkezelését egyaránt érinti. A fejlesztés egyrészt a rossz hatásfokú, a kor technikai színvonalának nem megfelelő berendezések új, hatékonyabb berendezésekre cserélését, másrészt a telep kapacitásainak jobb kihasználását, ilyen módon a kapacitás növelését, és ezzel egyidejűleg az energetikai és gazdasági hatékonyság javítását célozza. A projekt hatására a telep képes lesz a telephelyen belül képződő iszapokkal megegyező mennyiségű idegen telepi (ill. csatornahálózati) iszapok fogadására, kezelésére, ill. az ennek során képződő biogáz kogenerációs hasznosítására. A külső iszapok beszállítása, kezelése a telep iszap- és gázvonalán túl az iszapkezelésből származó csurgalékvizek visszaterhelése miatt a vízvonalat is érinti.

„Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Karcag város, valamint a Tisza tó térségében”

Projekt: Vállalkozási szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Karcag város, valamint a Tisza tó térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00023 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

Projekt rövid leírása: A projektet a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás és Karcag Városi Önkormányzatának megbízásából a Mészáros és Mészáros Zrt. valósította meg. A projekt keretében Karcagon hulladékfeldolgozó technológia, hulladékválogató csarnok, bálatároló szín, beton út- és térburkolat, irodaépület, mérlegház, mobil gázfáklyázó berendezés, tűzivíz medence, telepi közművek; Tiszafüred esetében hulladékválogató csarnoképület, hulladékfeldolgozó technológia, szociális épület, beton útburkolat, tűzivíz medence, telepi közművek valósultak meg.

Érintett települések: Karcag, Tiszafüred

„Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer” elnevezésű KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002 azonosítószámú projekt

Projekt: „Vállalkozási szerződés keretében a „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer” elnevezésű KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” rövidebb néven: „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer területén”

Projekt rövid leírása: A projektet a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Tárulást alkotó 143 Önkormányzat megbízásából a KDV 2018 Konzorcium konzorciumvezetőjeként a Mészáros és Mészáros Kft. a WHB Kft.-vel közösen valósította meg. Adony és Székesfehérvár projekthelyszíneken hulladékkezelő központok, nyolc további helyszínen lakossági hulladékudvarok létesültek. A szelektív válogató-és előkezelő, valamint mechanikai-biológiai kezelő technológiát rejtő csarnokok mellett szociális épületek, kiszolgáló infrastrukturális létesítmények, valamint út- és térburkolatok épültek.

Érintett települések: Adony és Székesfehérvár (hulladékkezelő központok létesítése) Budakeszi, Dunaföldvár, Dunaújváros, Gárdony, Mór, Oroszlány, Polgárdi, Székesfehérvár (hulladékudvarok létesítése)

Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja

Projekt: „Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosítószámú projekt

Projekt rövid leírása: Elsőrendű feladat a Duna vízszintsüllyedésének hatására a Mosoni-Duna lesüllyedt kis- és közepes vízszintjeinek visszaállítása, a Duna megtámasztó hatásának megfelelő torkolati vízszint visszaállítása. A kis- és közepes vízszintek visszaállításával lehetővé válik a vizes élőhelyek rehabilitációja, a hajózás biztosítása, a győri városkép javítása, a „Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitációja” és a „Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése” tárgyú projektek céljainak maradéktalan teljesülése. A projekt részét képező torkolati műtárgy megépítésével, mely árvízkapuként is funkcionál, a vízszint rehabilitáció hatásterületén az árvízvédelmi biztonság javul. A beruházás járulékos eredményeként a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő medencés kikötővé válik.

Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés

Projekt: Az „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 

Projekt rövid leírása: Szennyvízcsatornahálózat építése Almásfüzitő, Dunaalmás és Neszmély településeken, műszaki ellenőri tevékenység elvégzése.

Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 10. (ÉMO 10)

Projekt: Ózd településen megvalósítandó csatornahálózat fejlesztésének FIDIC SÁRGA Könyv szerinti tervezése és kivitelezése

Projekt rövid leírása: Ózd Város külső településrészeinek szennyvízcsatornával és szennyvízelvezetéssel való ellátása

Érintett települések: Ózd

Észak-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1. (ÉMO 1)

Projekt: Farmos, Gönc, Ráckeve, Tápiószele településeken megvalósítandó ivóvízminőség – javító program FIDIC Sárga Könyv szerinti tervezése és kivitelezése

Projekt rövid leírása: Farmos, Ráckeve, Tápiószele: vízkezelő berendezés létesítése, hálózatmosatás. Gönc: új vízvezetékek építésére (töltő-, fogyasztó-, túlfolyó- és ürítő vezetékek megépítésére, valamint a vízhálózat több pontján körvezetékek kiépítésére van szükség.

Érintett települések: Farmos, Gönc, Ráckeve, Tápiószele.

Ercsi elágazás- Pusztaszabolcs vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítményeinek korszerűsítése

Projekt: A Százhalombatta – Ercsi elágazás, illetve Ercsi elágazás – Pusztaszabolcs vonalszakaszok vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése, a felsővezeték hálózatának építéséhez szükséges oszlopállítási feladat elvégzése.

Projekt rövid leírása: A Százhalombatta -Pusztaszabolcs vonalszakasz korszerűsítése két projektrészből áll: Százhalombatta (bez.) – Ercsi elágazás (bez.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítményeinek korszerűsítése, valamint az Ercsi elágazás (kiz.) – Pusztaszabolcs (bez.) vasúti vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítményeinek korszerűsítése.

Komárom-Komárno határon átívelő Duna-híd magyar oldali útcsatlakozásának kivitelezési munkái

Projekt: Komárom-Komárno határon átívelő Duna-híd magyar oldali útcsatlakozásának kivitelezése

Projekt rövid leírása: A Komárom és Komárno közötti hídon átvezető útszakasz a magyar oldalon az 1-es főutat köti össze a szlovákiai 63-as számú főúttal. Egy 600 méteres, egy (acél)pilonos, ferdekábeles Duna-híd megépítése.

Állami árvízvédelmi művek állékonyságának, védképességének helyreállítása

Projekt: Állami árvízvédelmi művek állékonyságának, védképességének helyreállítása a 2013. évi őszi felülvizsgálat eredményeként meghatározottak szerint.

A projekt rövid leírása: A projekt célja a védképesség helyreállítása az I. rendű árvízvédelmi fővédvonalakon, a 2013. évi őszi felülvizsgálatokon tapasztaltak és az elmúlt években levonuló árvizek alakalmával regisztrált árvízi jelenségek alapján. A projekt eredményeként az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén kerülnek megerősítésre árvízvédelmi védvonalak.

Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő infrastrukturális továbbfejlesztése

Projekt: A Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő infrastrukturális továbbfejlesztése, megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítése és építési munkák elvégzése.

Projekt rövid leírása: A projekt keretében megvalósult 5 függőleges partfalas hajóállás – ebből a H4 hajó-szervízállásként (zöldterminálként) – került kialakításra és a mögöttes területek infrastrukturális ellátása is (út, vasút, közművek, zöldterminál).

A 47. sz. főút Hódmezővásárhely elkerülő szakasz és a hozzá kapcsolódó létesítmények kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeztetése és kivitelezési munkáinak elvégzése

Projekt: A 47. sz. főút Hódmezővásárhely elkerülő szakaszának kivitelezési munkáinak elvégzése.

Projekt rövid leírása: A 47. sz. főút Hódmezővásárhely elkerülő szakasz és a hozzá kapcsolódó létesítmények kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeztetése és kivitelezési munkáinak elvégzése.

Tápiómenti Régió Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása projekt Mérnöki és Műszaki Felügyeleti munkáinak ellátása

Projekt: Tápiómenti Régió Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása 

Projekt rövid leírása: a beruházásban érintett települések: Nagykáta, Szentlőrinckáta, Jászfelsőszentgyörgy, Szentmártonkáta Tóalmás települések közigazgatási területei.

Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti szakaszon

Projekt: „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti szakaszon” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00006 azonosító számú projekt

Projekt rövid leírása: A projekt közös ajánlattevői: KE-VÍZ 21 Zrt., KÖTIVIÉP’B Kft., Betonútépítő Zrt., Mészáros és Mészáros Kft.

Mészáros és Mészáros Kft. munkarésze:
Tisza bal parti töltésfejlesztés a
143 + 258 – 149 + 500 tkm szelvények között
Palád-Csécsei főcsatorna torkolati zsilip átépítése
Tiszabecsi gátőrtelep és védelmi központ korszerűsítése
Milota-felső partbiztosítás rekonstrukciós munkái
KTV és optikai helyi hálózat

Békés Megyei ivóvízminőség-javító program

Projekt: Békés Megyei ivóvízjavító program_KEOP-1.30_09-11-2012-0009

Projekt rövid leírása: A projektet Békés Megyei Önkormányzatok Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásának megbízásából a Duna Aszfalt Kft., Mészáros és Mészáros Kft., BékésDrén Kft. konzorciuma nyerte. A beruházás eredményeként hatvanhat település, mintegy 300 ezer lakosra számára biztosított az egészséges, az Európai Közösség irányelveinek is megfelelő ivóvíz. Az fejlesztési munkálatok során két térségi vízellátó rendszert, az orosházit és a közép-békésit, közös irányítástechnológiával kapcsolódott össze. A beruházás megvalósulása során, új gerincvezetékek, hálózatok, vízkitermelő telepek és kutak épültek, ehhez 316 kilométernyi távvezetéket lefektetéséhez volt szükség. Megújult továbbá 85 kilométernyi ivóvízvezeték, 597 mosatóakna, valamint beépítésre került 604 tűzcsap, illetve 8327 házi bekötés cseréje is megtörtént. _